Som student bodde Joar Gunnarsjaa Harkestad på en dårlig isolert hybel i Trondheim. Da han og to medstudenter fikk en strømregning på 2000 kroner i måneden begynte de å skru av varmen for å spare, og klarte på to måneder å redusere regningen med 40 prosent.

– Men jeg tenkte som så at det måtte være mulig for strømkundene å få bedre oversikt over strømforbruket og kunne styre det på en smartere måte, sier Harkestad til Europower.

Gründer og sjef Joar G. Harkestad setter nå fart på veksten i selskapet. Foto: Hark Technologies

Tanken førte til at han i 2016 startet selskapet Hark Technologies i Trondheim, og fikk senere med seg Ørjan Svendsen som medgründer. Målet var nettopp å utvikle et styringssystem som gjorde at man skulle kunne flytte forbruket, redusere toppene og derigjennom spare både penger og klima via en app på mobilen.

Smart styring av strømslukere

Ikke minst handler det om smartere styring av de store strømslukerne som varmtvannsbereder, varme og elbil. Hvis disse står på hele tiden eller settes på samtidig som alle gjør det blir strømregningen ofte høy.

– Vårt system viser blant annet utviklingen av prisen gjennom døgnet. Slik kan brukerne selv styre forbruket sitt gjennom en app eller på nett. For eksempel trenger ikke en varmtvannsbereder stå på full guffe hele tiden, heller ikke varmen i huset når beboerne ikke er hjemme.

– Det er også samfunnsnyttig å bruke den tilgjengelige energien på en bedre måte med et jevnere strømforbruk gjennom døgnet.

Kan levere både wifi og 4G

Teknologien selskapet har utviklet mener de er ganske likt Tibbers system.

– Teknologisk er nok den største forskjellen at vår løsning kan brukes både med wifi og 4G, noe som gjør at flere kan bruke den.

Men den aller største forskjellen mener selskapet er selve forretningsideen.

– Tibber er først og fremst et strømselskap, mens vi er et programvareselskap som selger vår løsning til strømselskapene slik at de kan konkurrere med aktører som Tibber. På den måten kan strømselskapene være innovative, sier nyansatt markeds- og salgssjef Gorm Bjørnar Karlsen.

Bygger stein på stein

Hark har gått mye stillere i dørene enn Tibber. Siden oppstarten har selskapet bygd stein på stein og er nå åtte fulltidsansatte og tre på deltid. Planen er å doble i løpet av et års tid. Selskapet har også nylig etablert kontor i et startup-miljø i Oslo, hvor gründer Harkestad selv har sin hovedbase.

Ifølge Harkestad er antall kunder i sterk vekst. Per nå er 35 ulike aktører på kundelisten. Blant strømselskapene har NTE, Polarkraft, Vestlandsenergi og Hardanger Energi kommet lengst i å ta i bruk Harks løsninger. Aktører innen næringsbygg og distributører har også meldt seg på, som Energy Control og Noova Energi Dystem. I tillegg har Elvia gitt sin Hark-løsning gratis til sluttkunder i Oslo.

"Fjutt" fra NTE

NTE var først ut med sin løsning hvor Harks system er innbakt i kundenes NTE-app. I tillegg får kundene en dings i posten - eller en såkalt "Fjutt". Det er forøvrig laget en reklamefilm om "Fjutt", som er sett av nesten 160 000 på YouTube.

NTE har også gått inn på eiersiden i Hark, som fremover vil hente mer penger for å sette fart på veksten.

– Ja, vi jakter nå på investorer og er i dialog med flere. Vi regner med å få til en kapitalutvidelse i løpet av høsten, sier Harkestad som mener at utviklingen av nettleie og andre regulatoriske forhold er gunstig for denne typen smart strømstyring.

Blant annet peker han på at Olje- og energidepartementet på forsommeren vedtok at det fra 1. januar 2022 skal innføres en ny modell for nettleie med effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Dette bakes inn i Harks system og vil etter Harkestads mening gi ytterligere fart på selskapets teknologi.

Bygger opp selskapet, satser på Sverige

I tillegg til Tibber er det også et annet norsk selskap, Oss, som utvikler lignende systemer. Harkestad og Karlsen peker på at det svært få konkurrenter i utlandet.

Olav Ljøkjel og Gorm Bjørnar Karlsen i Hark Technologies pakker elektronikken som må til for å gjøre strømbruken smartere. Foto: Gunhild Haugnes

– Norge har hatt en fordel ved at vi hoppet rett på versjon 2 av AMS-teknologien, noe som gjør at vi har kunnet hente ut sanntidsdata på en helt annen måte enn andre land, sier Karlsen.

Hark satser i første omgang på vårt nærmeste naboland, nemlig Sverige.

– Timingen er god, AMS versjon 2 rulles ut der nå. Vi jobber nå med å få på plass en eller flere partnere i Sverige som vil være med på å få systemet ut i markedet der. Videre vurderer vi også fortløpende andre land, forteller Harkestad.