Seks nye hydrogenprosjekter får støtte i denne omgang. Prosjektene går både til nye bedrifter og til store etablerte aktører som satser på hydrogen som et viktig område i framtiden.

Hydrogen Mem-Tech (HMT) er blant disse. Selskapet får rundt 9 millioner kroner for å utvikle teknologien til å omgjøre ammoniakk til hydrogen. Selskapet har utviklet membranteknologi som produserer hydrogen fra natur- og biogass. Målet er å løse utfordringer knyttet til transport av hydrogen.

— Tilliten og støtten vi har fått fra Norges forskningsråd betyr enormt mye for videreutviklingen av dette viktige prosjektet, som kan representere en stor milepæl i arbeidet med å realisere potensialet til hydrogen på vei mot lavutslippssamfunnet, sier Thomas Reinertsen, sjef i Hydrogen Mem-Tech i en pressemelding.

Samarbeider med Sintef

FOU-prosjektet er et samarbeid mellom Hydrogen Mem-Tech og Sintef Industri. Målet med prosjektet er å utvikle den nåværende Palladium-baserte hydrogenseparasjonsteknologien kommersialisert av Hydrogen Mem-Tech, til å produsere ren hydrogen fra ammoniakk.

Til sammen investerer Forskningsrådet over 280 millioner kroner i hydrogenprosjekter i 2021.

Forskningsrådet fikk også mange søknader innen batteriteknologi. Her fikk tre prosjekter innvilget støtte. Disse omfatter nye materialer og produksjonsprosesser som skal gi batterier som er raskere å lade og som derfor er godt egnet for hurtiglading.