Stadig flere bygg utstyres med solceller. I perioder produserer disse mye mer strøm enn det bygget trenger.

I smartby-prosjekter har man sett for seg at slike bygg kan selge overskuddsstrømmen til naboene. I bydelen Brattøra i Trondheim har NTNU-forskere gjennom et EU-prosjekt utviklet et slikt energisystem.

Naboer får ikke overskuddsstrøm

Volue og Trønderenergi er også blant de norske aktørene som deltar i prosjektet.

På Brattøra er det tre bygg som produserer mer energi enn de trenger selv. Det gjelder Powerhouse, et smartbygg hvor hele overflaten er dekket av solceller, samt BI og Miljødirektoratet. I nærheten ligger blant annet et hotell og et stort badeanlegg som kunne fått glede av overskuddsenergi.

Byggene til høyre produserer mer strøm enn de bruker selv. Clarion-hotellet til venstre er blant dem som vil kjøpe overskuddsstrømmen. Foto: Idun Haugan/NTNU

Problemet er imidlertid at regelverket legger kjepper i hjulene for dette. Det er rett og slett ikke lov å selge strøm til naboen.

Har fått dispensasjon

Overskuddsstrøm selges i dag til det overliggende markedet i stedet for til naboene. Dermed tar overskuddsenergien fra for eksempel Powerhouse en omvei før den muligens kommer til nabobygget Pirbadet, og for å transportere strøm kreves det energi. Dermed går mye energi til spille, skriver NTNU/Sintefs forskningsnettsted Gemini.

Men etter flere års kamp mot lovverket ser man endelig et lyspunkt.

– Trondheim kommune har nettopp fått dispensasjon fra regelverket for å kunne teste lokale markeder og utnytte energien på en bedre måte. Ingen i verden har gjort dette før, med avregning og fakturering av lokalprodusert overskuddsenergi, forteller Bjørn Ove Berthelsen prosjektleder for +CityxChange i Trondheim kommune til Gemini.