Teknologi trekkes frem som en viktig nøkkel for å sikre at hydrogen i framtiden skal redusere utslippene og skape verdier for næringslivet.

– Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, gjennom å bidra til og støtte teknologiutvikling og kommersialisering.