På denne laben skal forskere, studenter og norsk industri få ny innsikt i hvordan vi kan utnytte det som i dag regnes som verdens rimeligste form for fornybar energi: solkraft.

Lysforholdene på denne spesielle laben skal være optimale for forskning på solceller under nordiske forhold.

Billigere enn tre

– Solceller har i dag blitt så billige at det faktisk er billigere med en kvadratmeter med solceller, enn en kvadratmeter med vanlig trepanel, ifølge tall fra PVinsights. Det må være en av verdens mest energigivende funfacts, sier forsker og prosjektleder Eivind Øvrelid i Sintef til Sintef/NTNUs nyhetstjeneste Gemini.no.

I laboratoriet som har fått status som nasjonal infrastruktur for solcelleforskning, skal Sintef lede arbeidet med å finne nye måter å effektivisere solcellene på. Men anlegget blir tilgjengelig for alle miljøer som forsker på solceller i Norge. Planen er å jobbe på tvers av organisasjoner og fag, så lenge det dreier seg om sol.

Dansende solceller

Utstyret som nå «skuer utover Trondheim» skal være i verdensklasse: Blant annet kan solcellene ta inn stråling fra både fram- og bakside. De danser i takt med solas ferd over himmelen og dreier de seg etter det som er den mest optimale vinkelen for å hente inn energi.

Det skal forskes på hele verdikjeden; fra materialer til ferdig produkt og gjenbruk.

– En annet forskningsretning vil bli å se på hvordan vi kan fange varmen som solcellene tar til seg, forteller Øvrelid.

I dag er varmen som oppstår på solcellene et problem, fordi den faktisk senker virkningsgraden på solcellene. Det er en av grunnene til at solceller faktisk er ganske så effektive i den nordlige del av verden. Forskerne har imidlertid planer om å også utnytte varmen som de samler.