(NTB): I sin høyeste prognose anslår Statnett at datasentre her i landet vil bruke 15 terawattimer (TWh) strøm i 2040, mot dagens 0,5 TWh.

Klassekampen har fått Statnett til å lage en oversikt over statusen for datasentre i dag. Den viser at 52 sentre siden 2018 har søkt om å koble seg på strømnettet.

En nøktern prognose fra Statnett anslår en økning i kraftforbruk på rundt 8 TWh fram til 2040. Dette er nesten like mye som Oslos strømforbruk – som er på 9 TWh.

Og selv det høyeste scenarioet for datasentre – med et forbruk på 15 TWh i 2040 – kan være for lavt, ifølge Statnett, som viser til at summen av innmeldte planer er større.

(©NTB)