Statkraft Ventures ble startet i 2015 ved selskapets Düsseldorf-kontor. Og i fjor ble det norske kontoret åpnet.

De siste to årene hadde Statkraft Ventures en årlig investeringsramme på rundt 200 millioner kroner. For kommende femårsperiode er ikke beløpene endelig fastlagt, men retningen er klar.

– Vi ønsket oss en tydeligere tilstedeværelse i Norge og Norden, da vi ser at det er et veldig stort trykk her innen fornybar energi. Det ville vi gjerne være med på, sier investeringsdirektør Torgunn Oldeide.

Hun er en av tre på det norske kontoret til Statkraft Ventures. I tillegg er det fire kolleger i Tyskland.

Ser på mer enn 1000 selskaper i året

Disse har mer enn nok å gjøre. De vurderer 15-25 selskaper hver uke, det vil si rundt 1000 på årsbasis. Oldeide sier at hun og kollegene bruker noen timer på hver og en av disse. Bare noen få kommer gjennom nåløyet.

Investeringene er vanligvis 10-50 millioner i hvert selskap, og gjerne i flere omganger. Hun medgir at det er vanskelig å velge.

– Vi skulle gjerne hjulpet mange flere, sier hun.

– Hva slags typer gründere ser dere etter?

– Vi har et mye bredere fokus enn morkonsernet. Vi er ikke minst interessert i det som gir oss en smak av framtiden innen fornybar energi og klimateknologi, gjerne selskaper som utvikler programvare som løser et problem eller som utnytter dataene i selskapet bedre. Det er også veldig viktig at vi har tro på teamet i selskapet, sier hun.

Statkraft Ventures går inn som en minoritetsaksjonær i de utvalgte selskapene og vil sitte i styret. Geografisk satses det på Europa, herunder Norden, og USA.

To norske selskaper i porteføljen

Statkraft ønsker å selge seg ut etter 5-8 år. Da er målet at gründerselskapet har utviklet seg og at Statkraft Ventures sitter igjen med en pen gevinst. To selskap er solgt, ifølge Oldeide med god fortjeneste. Det ene er det norske programvareselskapet Greenbird og det andre er salg av engelske Limejump til Shell.

Torgunn Oldeide påpeker at det investeres bredere enn Statkrafts egne forretningsområder som for eksempel vannkraft. Foto: Gunhild Haugnes

Per nå er to norske selskaper med i porteføljen. Varmepumpeselskapet Winns og Norsep, som konverterer farlig avfall fra flyveaske til kommersielle produkter.

Selskapene det investeres i er i hovedsak over den første såkornfasen og har begynt å få kommersielle inntekter.

– Men vi vil trolig gå inn tidligere i enkelte norske selskaper, da vi ser at behovet er der og at vi kan tilføre kompetanse både fra vårt nettverk, samt å dra nytte av Statkrafts spesialist- og markedskompetanse. Per i dag kan det se ut som noen ferske gründere i stedet går rett på børs på Euronext Growth, sier Oldeide.

Opererer som et selvstendig investeringsselskap

Hun understreker at Statkraft-konsernet ikke har noen rettigheter til å kjøpe de ulike selskapet det investeres i.

– Det er viktig at vi har en nødvendig selvstendighet i forhold til morkonsernet. Gründerne må kunne stole på oss og være trygge på at vi ikke stjeler ideene og blir konkurrenter på sikt. Det vil ramme oss selv i neste omgang, det har vi sett skje med andre selskaper, sier hun.

Men det betyr ikke at ikke Statkraft kan bli kunde og ta i bruk løsningene som utvikles i selskapene.

Statkraft Ventures portefølje

Tado (smarte termostater)

DEPsys (smart overvåkning av kraftnettet)

Zolar (online tilpasning solceller)

Skyspecs (drone-inspeksjon av vindturbiner)

ParkBee (parkering og ellading)

Metron (kunstig intelligens for ENØK)

Deepki (energieffektiv eiendom)

Betterspace (digital energi i reiseliv)

Enview (kunstig intelligens til infrastruktur)

Schrott24 (nettbasert markedsplass)

Norsep (omdanner farlig avfall)

Vialytics (løsninger for vedlikehold av vei)

Winns (varmepumper)

ViveLaCar (plattform for bilutleie)

Det gjelder blant annet det amerikanske selskapet SkySpecs som ved hjelp av droner og kamerateknologi har utviklet kunstig intelligens som kan detektere sprekker på vindmøller når de er i drift.

Teknologien kan spare Statkraft og andre vindkraftoperatører for store summer, lette vedlikeholdet og samtidig minimere HMS-problematikken rundt dette. Per nå bruker Statkraft disse løsningene i svenske vindparker.

Støttespiller for StartupLab

Oldeide sitter også i «advisory board» i StartupLabs nylanserte storsating på fornybar energi, sammen med en håndfull representanter fra andre selskaper. Foreløpig har ikke Statkraft gått inn i noen av selskapene i StartupLab Energy, men håper det vil skje snart.

– Vi bidrar også på annet vis, blant annet med gode råd og med å utfordre dem til å løse en klimahodepine. I tillegg tilbyr vi lokaler ved vår Silva Green Fuel fabrikk på Tofte hvor de kan teste ut teknologien i større skala.