StartupLab er Norges største teknologi-inkubator og ble offisielt lansert våren 2012. Inkubatoren holder til i Forskningsparken i Oslo, og har siden oppstarten støttet et tresifret antall selskaper.

Det har i stor grad handlet om IT-startups. Men den siste tiden har energi for alvor blitt satt på dagsorden. Otovo, Heimdall, Zeg Power, WattWorker og Kube Energy er blant energigründerne som enten er i StartupLab eller har vært der.

Tunge aktører kommer inn

Nå har de fått med seg flere store industriaktører på satsingen. Det dreier seg om DNB, DNV, Equinor, Statkraft, Eidsiva og Skanska. Bakteppet er naturlig nok kampen for å nå nullutslipp i 2050.

StartupLab Energy blir et et nasjonalt program som skal koble norske oppstartsselskaper innen energi med annet næringsliv, forskningsmiljøer, investorer og andre interessenter.

Det legges opp til å skape møteplasser og piloter, samt sikre investeringer og internasjonalisering.

Målet å skape flere norske vekstbedrifter og underleverandører i nye verdikjeder innen energi.

– Kan bli et nytt Spotify innen energi

– Vi opplever en kraftig vekst av oppstartselskaper innenfor ren energi og energiteknologi. Disse nye selskapene kan spille en viktig rolle i etablering av nye verdikjeder og bli en bærebjelke i en ny underleverandørindustri, sier StartupLab-sjef Per Einar Dybvik i en pressemelding.

Han mener slike selskaper kan bli til et nytt Kahoot eller Spotify innenfor energi og klima.

– Å legge til rette for tett samarbeid mellom startups og etablert næringsliv tror vi vil bidra til å skape flere norske vekstbedrifter med globale ambisjoner og nye grønne arbeidsplasser, sier Dybvik