Wiik, som er sjef for Smartgridsenteret, påpekte at bransjen nå må sette fart for å bidra til at man når målene om 55 prosent karbonkutt i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.

– Det krever omfattende elektrifisering. Det er ikke er nytt, men det er nytt at det haster. Vi kan ikke vente til 2030.

Hun påpekte at dette er krevende for kraftsystemet å håndtere, men - at ny teknologi og mer digitalisering må til.

– Vi må rett og slett bli smartere, og ta i bruk nye teknologier og markedsløsninger. Samtidig må vi få på plass helhetlige løsninger i nettet.

Kan spare milliardbeløp

Hun mener dette kan spare samfunnet for milliardbeløp og redusere naturinngrepene, samtidig som at batterifabrikker, datasentre og andre får dekket behovet sitt.

– Problemet er at det ikke skjer nok. Vi trenger mer kunnskap, muliggjørende teknologier, og markedssystemer. Og ikke minst trenger vi alle de kloke hodene.

Hun mener mye av svaret er mer forskning og innovasjon. Som gode eksempler trekker hun fram FOU-prosjektene Hydrocen, Northwind og Cineldi

– Vi heier kraftig på dem. Men vi må teste mer og smartere. Samtidig må vi få mer ut av eksisterende produksjonsanlegg, noe det jobbes med i Enova-støttede Smartkraft, sa hun og påpekte det er mange initiativer.

– Er det litt halvhjertet?

– Men det er grunn til å spørre om vi gjør det litt halvhjertet. Mange nettselskaper tar ikke ikke teknologien i bruk. Vi må få til en plattform for kunnskapsdeling og samhandling og slik nå ut til alle nettselskapene.

Wiik tok også til orde for mer forskning og smarte piloter for å kunne tette gapet mellom dagens kapasitet i transmisjonsnettet og det som kreves framover.

– Det må settes fart i innovasjonstakten, sa hun og lovet at Smartgridsenteret vil legge til rette for at det skal skje mer.

Ulik fart i nettselskapene

Samtidig mener hun at man i kraftsektoren har blitt flinkere til å investere i ny teknologi, men at det er stor forskjell på hvor langt nettselskapene har kommet.

– Nettselskapene har fått rom for å bruke FOU-rammen, som NVE gir dispensasjoner for. Samtidig ser vi at noen nettselskaper bruker rammen, mens andre ikke gjør det. Derfor er samhandling svært viktig, sier hun til Europower.