Denne uken publiserte NVE en veileder som beskriver hvordan små og mellomstore virksomheter kan foreta en god risikovurdering av sine systemer.

Bakgrunnen for den nye veilederen, er at kraftsektoren står overfor en rekke digitale trusler.