Torsdag var det offisiell åpning av Rye mikronett på Hoems gård på Byneset like utenfor Trondheim.

Det hele startet i 2016. Det som initierte det var en utfordring nettselskapet, som nå heter Tensio, hadde med å forsyne bosettingene på øya Froan med strøm. Den gamle sjøkabelen ut til øya begynner å bli gammel. Det er svært dyrt å bytte kabel, så man ønsket å utrede alternative teknologier.

Ble med i EU-prosjekt

Det ble etablert kontakt med Sintef og det EU-baserte Remote-prosjektet som går ut på å teste hydrogen i nettløse områder.