Torsdag var det offisiell åpning av Rye mikronett på Hoems gård på Byneset like utenfor Trondheim.

Det hele startet i 2016. Det som initierte det var en utfordring nettselskapet, som nå heter Tensio, hadde med å forsyne bosettingene på øya Froan med strøm.