BREMANGER: Norge har potensial til 16,5 GW mer effekt fra oppgradering av eksisterende vannkraftverk, ifølge en NVE-studie fra 2011.

16,5 GW sårt etterlengtet regulerbar kraft i et system med stadig mer uregulerbar kraft og volatile kraftpriser.