RME(Reguleringsmyndigheten for energi), med fungerende direktør Tore Langset i spissen, setter nå i gang et nytt prosjekt for å etablere et digitaliseringsforum for nettselskapene. Det lanserte han på en konferanse i regi av Samfunnsbedriftene Energi denne uken.

Bakgrunnen er et oppdrag fra OED, som handler om å iverksette tiltak som kan forbedre driften av kraftsystemet.

Styringsmodell for samhandling

– Vi vil forsikre oss om at alle aktørene har tilgang til dataene de trenger for å drifte kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Vi håper at vi neste sommer har nådd noen mål og fått på plass en styringsmodell for samhandling mellom nettselskapene, sier Langset til Europower.

Et felles mål og et veikart for informasjonsdeling, samt felles begrepsapparat for digitalisering og arbeidsprosesser er blant tiltakene Langset ser for seg vil ha kommet på plass midtveis i 2022.

Alle skal ha tilgang til samme data

– Det skal være lett å få tak i de riktige dataene. I dag sitter mange på ulike datasett og spesialløsninger. Målbildet og veiplanen skal bidra til en felles og helhetlig forståelse, og sette retning for arbeidet mot bedre og mer effektiv datautveksling i kraftbransjen, sier han og trekker fram at en slik samordning kan gi gevinster for de enkelte aktørene i bransjen.

Det skal være lett å få tak i de riktige dataene

Tore Langset

Når dette er på plass vil det bli satt ned et fast strategisk bransjeforum, som vil fortsette arbeidet.

Målet er at dette digitaliseringsforumet skal være i stand til å ta beslutninger på vegne av bransjen.

– Overordnet prosjekt

– Det finnes allerede ulike digitaliseringsforum, som for eksempel Digin. Er dere ikke fornøyd med disse?

– Det handler ikke om det. Det er mange gode initiativer som Digin, Elhub, DigitalNorway og Samarbeidsforum TSO/DSO. Det nye digitaliseringsforumet er et overordnet prosjekt som utvikler et målbilde og et veikart basert på disse initiativene, slik at de passer inn i helheten, sier han.

Langset påpeker at RME og den eksterne styringsgruppen for det nye forumet vil søke å involvere bransjen og de andre initiativene helt fra starten.