Det er hovedkonklusjonen i en rapport DNV har laget på oppdrag fra RME.

– Kraftmarked er motstandsdyktig mot cyberangrep. Det vil kreve betydelig innsats for at et sikkerhetsbrudd skal få store økonomisk eller samfunnsmessig påvirkning som forstyrrelser og strømbrudd i nettet, heter det i oppsummeringen.