Mørre Kraftverk er et magasinkraftverk i Åfjord kommune i Trøndelag. I dag er det slike vannkraftverk som enkelt kan regulere produksjonen opp og ned, som sørger for at frekvensen holder seg nært 50 Hz.