Cert står for Computer Emergency Response Team.

Kraftcert er altså kraftbransjens felles responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep, ofte kalt cyberangrep.

Det vil si, det er egentlig Kraftcert og NVE som sammen fyller rollen som responsmiljø.