Investeringen inngår ifølge Lyse som del av en større finansiering sammen med eksisterende aksjonærer og Sparebank1 SR-Bank. Avtalen mellom selskapene ble inngått og gjennomført rett før årsskiftet og innebærer at Lyse får en eierandel på 29 prosent i selskapet, ifølge en pressemelding