Søketjenesten eInnsyn er for folk som trenger tilgang til korrespondanse til og fra offentlige virksomheter. Målet med tjenesten, som erstattet offentlig elektronisk postjournal for fem år siden, er å bidra til mer åpenhet og innsyn i forvaltningen.