Regjeringen har nylig lagt frem en hydrogenstrategi. Og det meldes om mange initiativer innen hydrogen. Det ser ut til å bli en sentral del i energifremtiden både i Norge, Europa og andre deler av verden.