Det er Sintef som har laget rapporten. Det er ikke nye regler som blir presentert, men en samling råd om hvilke krav selskaper innen kraftforsyning må stille til IT-leverandører.

– Mens virksomhetene i stor grad har på plass etiske retningslinjer i anskaffelser, så har NVE sett at det er mer variabel praksis når det gjelder krav til IKT-sikkerhet, sier seksjonsleder Eldri Holo i NVE i en tilhørende melding fra NVE.

Her blir det opplyst at anbefalingene spesielt er rettet mot små og mellomstore selskap, og særlig nettselskaper.