Det er Sintef som har laget rapporten. Det er ikke nye regler som blir presentert, men en samling råd om hvilke krav selskaper innen kraftforsyning må stille til IT-leverandører.

– Mens virksomhetene i stor grad har på plass etiske retningslinjer i anskaffelser, så har NVE sett at det er mer variabel praksis når det gjelder krav til IKT-sikkerhet, sier seksjonsleder...