Haugaland Kraft og Lyse går inn med 50 millioner kroner i Datek, et selskap som leverer IoT-produkter og løsninger.

De to kraftselskapene har totalt en eierandel i Datek på 32,18 prosent gjennom det nystiftede holdingselskapet Sensortek Holding, som eies 50/50 av de to aktørene.

- Haugaland Kraft og Lyse har et felles utgangspunkt i ønsket om å være en god og nær samarbeidspartner med kommunene. Vi har tro på at Datek vil kunne utvikle gode teknologiske løsninger som vil komme kundene våre til gode, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft i en pressmelding.