Teknologien har blitt testet og pilotert de siste fire årene, blant annet på Equinors naturgassanlegg på Tjeldbergodden.

Det handler om hydrogen-separatorer med membraner av palladium metall for bio- og naturgassanlegg. Hver membran av dette spesielle metallet er mye tynnere enn aluminiumsfolie. Det er kun hydrogen som trenger gjennom.

– Sikrer stort volum rent hydrogen

– Vi er svært stolte over å ha knekt koden med en teknologi som både sikrer stort volum av rent hydrogen og er robust nok for industrielle operasjoner, sier Thomas Reinertsen, sjef Hydrogen Mem-Tech, i en pressemelding.

Teknologien ble først utviklet av forskere ved Sintef. Hydrogen Mem-Tech har de siste årene jobbet videre med å få teknologien tilpasset industrielle operasjoner.

Palladium er et såkalt hydrogenselektivt metall som gjør at hydrogenatomene er det eneste som går inn i metallets gitter og trenger gjennom palladium-membranen. CO2 fanges i samme prosess.

På oljeplattformer og på skip

– Hydrogen Mem-Tech har videreutviklet teknologien vi har skapt, og jeg håper de lykkes, sier Thijs Peters, seniorforsker ved Sintef Industri.

– Membranteknologien fjerner hydrogen fra annen gass og er en lovende teknologi, særlig for mindre anlegg som biogassanlegg fordi den ikke må anvendes i stor skala for å ha kostnadsfordeler, fortsetter han.

Forskeren peker også på andre mulige bruksområder for teknologien.

– Siden teknologien ikke trenger mye plass, kan den brukes på oljeplattformer og ombord på skip. Den kan også brukes for å omdanne ammoniakk tilbake til hydrogen, sier Peters.

Produserer hydrogen fra bio- og naturgass

Separatorene er skalerbare, og skal passet til små og store anlegg. Selskapet skal nå levere separatorer til to kunder.

Agri-E skal bruke teknologien til å produsere hydrogen fra biogass til bruk som drivstoff innen landbruk. Prototech i Bergen skal produsere hydrogen av naturgass til bruk i skipsfart.