Applied Hydrogen utvikler løsninger for hydrogendrevne anleggsmaskiner, og samt et system for distribusjon og påfylling av hydrogen.

Samtidig går Glitre med planer om å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk.