Våren 2019 slo tre energiklynger i Oslo seg sammen for å få på plass en felles satsing på innovasjon. Det handlet om Subsea Valley (nå Energy Valley), Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon. Satsingen ble døpt Energy Invented.

Målet var å skape et økosystem for energiteknologi i verdensklasse. Innovatører, industri, forskning, samt investorer fra inn- og utland for å utvikle framtidens energiløsninger.

Økende interesse fra kapitalmiljøene

Nå melder dette innovasjonsselskapet at det vokser med uventet stor fart.

– Norge og verden trenger energiteknologi som reduserer utslipp og akselerere tilgangen til fornybar energi. Vi ser en økende interesse for selskapene i Energy Invented fra kapitalmiljøene og fra den allerede etablerte energiindustrien i klyngen, sier Preben Strøm, daglig leder i Energy Valley.

Han mener Energy Invented er et unikt initiativ, med et stort nettverk av etablerte selskaper som Equinor og Aker, samt akademia, finansmiljøer og myndighetene.

En rekke gründer- og vekstselskaper innen fornybar energi er på plass i innovasjonsklyngens lokaler på Fornebu.

– Blant annet sitter det fremste miljøet innen hydrogen i våre lokaler, representert ved ZEG Power. Selskapene som kommer til oss er selskaper som har noe mer enn bare en ide, de har gjerne kommet lenger og er inne i en vekstfase. Flere av selskapene er i ferd med å vokse seg ut av Energy Invented og nye er på vei inn, sier Strøm som nå jakter på en ny leder som skal ta denne satsingen videre.

Bygger startup-økosystem

Startup Norway, som har etablert et gründer-campus i Oslo sentrum, har programmer som hjelper oppstartselskaper med å utvikle seg og komme ut på markedet. Målet er å plassere Norge blant de fem beste startup-økosystemene i Europa.

Svalin Solar, Bryte, Overeasy, Clevair, Glint Solar, Surplusmap Wattero og Luchenergy er blant de nye grønne energiselskapene som har vært gjennom slike programmer.

– Ikke minst er kapital viktig for at startups skal vokse. Å koble dem med ulike partnere som kan hjelpe til med dette og andre ting er sentralt, sier Verineia Codrean, som er bærekraftansvarlig hos Startup Norway.

Hun trekker fram Grieg Edge og Equinor Ventures som eksempler på slike typer partnere.

– Startups har fart, kreativitet og er ikke bundet av den lange byråkratiske prosessen i store bedrifter. Bedrifter er som skip - selv om de vet at fornybar energiomstilling er nødvendig for det moderne samfunnet, er det en veldig langsom prosess for dem, sier hun.

Fornybar-innovasjon på Blindern

I fjor høst ble Startuplab Energy dratt i gang i Forskningsparken på Blindern. Her spleises gründere, etablerte selskaper, investorer og andre støttespillere innen fornybar energi.

Otovo og Heimdall Power er blant kjente selskaper som var tidlig på plass i lokalene. Sistnevnte er der fortsatt. Ocean Oasis, RePack og Spoor er blant de nyere gründerselskapene som har etablert seg her.