– Tidligere handlet det mye om olje- og gass-relaterte virksomheter, men den siste tiden er investeringene i økende grad rettet seg mot selskaper innen fornybar energi, sier Gareth Burns, som leder Equinor Ventures, til Europower.

Han påpeker at det er enorm global fokus på klimaendring og at mange tester ny teknologi for å løse utfordringene rundt dette.

– Vi ønsker å være en del av det. Venture-kapital er sentralt for å utvikle de nye teknologiene.

Inne i drøyt 40 selskaper

Energigiganten har satt av 750 millioner dollar, rundt 6,5 milliarder kroner, til slike investeringer i perioden 2021-2025. Selskapet er for tiden inne i rundt 40 selskaper i Europa og Nord-Amerika. Og flere er på gang.

Venture-kapital er sentralt for å utvikle de nye teknologiene

Gareth Burns

Investeringene er innen flere relevant fornybarområder, som lavkarbon-løsninger, infrastruktur og digitalisering knyttet til e-mobilitet samt IT-relaterte selskaper blant annet innen blokkjede-teknologi.

– Vi er inne i en rekke ulike segmenter. Men lagring, herunder batterirelatert teknologi, er nok det området vi har satset mest på.

Tung satsing på batterier

Bare i Norge har Equinor Ventures investert i batterifabrikkene Corvus og Beyonder.

Equinor deltar også i det felles batteriinitiativet med Hydro og Panasonic om å sette opp en ny batterifabrikk – som har fått navnet Joint Initiative.

Selskapet har et globalt blikk, men hovedsakelig er investeringene gjort i Europa og Nord-Amerika - med ca 50 prosent hver i disse verdensdelene.

Equinor har også gått inn i flere unge norske selskaper og ikke bare innen batterier. Et eksempel på det er selskapet Scout, som utvikler droner for bruk under inspeksjoner av utstyr og anlegg.

Ser etter teknologi som kan gjøre en forskjell

– Vi ser etter de beste mulighetene, selskaper som utvikler teknologi som kan gjøre en forskjell, uavhengig av hvor de måtte være. Teamet og teknologien betyr mer, sier Burns.

Størrelsen på investeringen varierer fra selskap til selskap, men som regel handler det om 1-9 millioner dollar, noen ganger mindre enn det. Eierandelen varierer også, men er sjelden mer enn 30 prosent.

– Vi er ikke bare en investor, men ønsker å ta en aktiv rolle og på ulikt vis støtte selskapenes utvikling. Blant annet er vi som oftest representert i styret, sier Burns.

Målet er å kunne selge eierandelen i selskapene etter 5-6 år med positiv avkastning. Burns opplyser at Equinor Ventures så langt har hatt god avkastning på eierandelen i selskapene de har solgt.

Nyttig for Equinors framtidige strategi

Målet med investeringene er også at Equinor skal kunne ta pulsen på nye teknologier innen energiovergangen som måtte dukke opp og kunne nyttiggjøre seg dette i framtidige strategier.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å kjøpe startupselskapene også og innlemme dem i Equinor. Men da under visse forutsetninger. Burns understreker at det er en rekke prosedyrer som skal sørge for at det ikke oppstår interessekonflikter og som beskytter teknologien oppstartsselskapene utvikler.

– Disse prosedyrene tar vi alvorlig og de blir løpende revidert.

Tett på gründermiljøer

Equinor Ventures er også støttespiller og partner i flere oppstartsmiljøer, blant andre nystartede StartupLab Energy.

– Vi samarbeider med en rekke relevante akseleratorer og inkubatorer. Dette gjør oss i stand til å få et bredere strategiske perspektiv, som samtidig kunne være en partner i innovative økosystemer. Det er en viktig del av vår strategi.

Siden 2018 har Equinor også arrangert Equinor & Techstars Energy Accelrator som er et 13 ukers mentorprogram for startups over hele verden som jobber med ny grensesprengende teknologi innen olje og gas, fornybar energi, nye forretningsmodeller og digitalisering.

Denne uken ble det også kjent at Equinor Ventures skal investere i Energize Ventures fond II. Dette er et internasjonalt fond som støtter digitale løsninger som kan sette fart på energiovergangen og har en kapitalbase på 330 millioner dollar.