Equinor, Hydro og Panasonic , som er parter i Joint Battery Initiative (JBI) har besluttet å avslutte sin mulighetsstudie, melder Hydro på sine nettsider.

I meldingen opplyser de at partene, basert på en samlet vurdering av forretningsmodeller for deltakelse i den europeiske batteriverdikjeden, har besluttet å avslutte sin mulighetsstudie.

Ingen videre aktivitet er planlagt av partnerne på dette tidspunktet. Det betyr at den pågående tomtevalgprosessen i Norge og i EU vil bli avviklet av JBI. Det betyr også at rundt 2000 arbeidsplasser som var forventet tilknyttet batterifabrikken, ikke vil komme.