EU satser mye penger på at innovasjon i næringslivet skal bidra til klimakutt i Europa. Frem mot 2030 skal de dele ut over 20 milliarder euro til prosjekter som gir utslippsreduksjoner, og nå lyses 1,5 milliarder euro ut i EUs innovasjonsfond.