Dette er fordi teknologien også vil produsere høyverdige karbonbaserte produkter og kjemikalier samtidig med hydrogenet. Inntektene fra å selge dem ville være nok til å gjøre ethvert prosjekt lønnsomt.

Det handler om en ny mikrobølgeplasma-pyrolyseteknologi som bruker elektrisitet til å generere mikrobølger som flytter metan (CH4) til en plasmatilstand.

Deretter fjernes hydrogenatomer og starter en kjedereaksjon som skaper fast karbon eller petrokjemiske forbindelser som acetylen (C2H2) og etylen (C2H4).

Kan gi bort hydrogen gratis og tjene pener

– Takket være den høye verdien på karbonproduktet, under de rådende naturgass- og strømprisene, kan H Quest gi bort hydrogenet gratis, og fortsatt tjene penger, sier George Skoptsov, sjef i H Quest, til Recharge.

George Skoptsov, sjef i Quest. Foto: H Quest

Naturgass brukes til å produsere det meste av hydrogen som brukes i dag rundt om i verden i gjødsel-, oljeraffinerings- og kjemikaliesektoren. Men reformeringsprosessen til dampmetan produserer ni til 12 tonn CO2 per tonn H2.

Dette er fordi karbonmolekylene kombineres med oksygen i luften, men tar luft ut av ligningen, og dermed vil metan dele seg i hydrogen og fast karbon.

"Turkis hydrogen"

Oppvarming av naturgass i fravær av luft, hovedsakelig inne i såkalte pyrolyseovner, har lenge blitt diskutert. H2 produsert på denne måten blir merket som "turkis hydrogen".

Men pyrolyseovner er fortsatt i sin spede barndom og for tiden veldig dyre, med de høye temperaturene som trengs - som krever brenning av en brøkdel av hydrogenet som produseres og ikke akkurat holder kostnadene lave. Derfor er det ennå ingen kommersielle turkise hydrogenanlegg.

Fire ganger mindre strøm

Men H Quests mikrobølger krever fire ganger mindre strøm enn nødvendig for den grønne hydrogenelektrolyse-prosessen som deler vannmolekyler i H2 og oksygen, ifølge selskapet.

Gründerselskapets teknologi har ytterligere fordeler i forhold til pyrolyseovner-den er i stand til å produsere forskjellige karbonformer av høyere verdi, inkludert supersterke nanorør og grafén. I tillegg kommer petrokjemikalier som brukes i tungindustrien, som normalt er avledet fra ubearbeidet fossilt drivstoff.

Les hele av artikkelen på Recharge.