Navn: Arild Stapnes Johnsen
Stilling: Leder for Teknologi og Utvikling i Dalane Energi

– Hva er den største utfordringen i bransjen akkurat nå?
– Det er flere store, men det største er kanskje IT-sikkerhet. Mye informasjon skal beskyttes, og mange ulike systemer skal snakke sammen for å hente ut mest synergi og effektivitet fra data som ligger lagret.

– Hvem eller hva er den største hindringen for å få løst dette?
– Det er økonomi og kompetanse og ressurser, i tillegg til teknologisk gjeld. Mange har en teknologisk gjeld som gjør det vanskelig å tilpasse seg og hente ut data fra mange systemer for å kunne nyttiggjøre dette.

– Hva er teknologisk gjeld?
– Det er å ha eldre systemer som ikke kan tilpasses nye integrasjoner eller myndighetskrav på en enkel og rimelig måte. Valget blir å fortsette å justere på eldre systemer, eller å bytte disse ut med nye og moderne.

– Hvordan løser vi dette?
– På samme måte som du spiser en elefant; én bit av gangen. Elbits kan ha en viktig rolle her. Det å samordne integrasjonsmodell og plattform er viktig for å få utvikling i rett retning.

– Vi snakker for mye om utenlandskablene

– Hva snakker vi for mye om i bransjen? Hva er vi for opptatt av?
– Utenlandskablene og motstand til vindkraft. Det tar for stor plass i diskusjonen. Det er veldig mange andre ting vi heller bør fokusere på å løse. Det er salgbart for media, og man bruker sosiale flater på en måte som kan være forstyrrende for utviklingen av ny og bærekraftig energi.

Han legger til;

– Jeg ser på energi som en vare som man kan selge, på samme måte som olje og gass. Jeg har aldri hørt diskusjon om å strupe olje og gassledningene.

– Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?
– Jeg ville startet utbyggingen av linjenettet i Norge for utjevne prisforskjellene i Norge og legge til rette for grønn industri i distriktene.

Hvor er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?

– Redusere saksbehandlingstiden for konsesjoner på produksjon og distribusjon av grønn energi, samt gjøre det enklere og mer lønnsomt å bygge ut småskala energiproduksjon i distriktene.

FEM KJAPPE: ARILD JOHNSEN

Hvem er ditt forbilde i bransjen? Jeg kan peke på Idar Sønstabø, administrerende direktør i Dalane Energi. Han har endret et traust og konservativt energiselskap til et moderne energiselskap som satser aktivt på flere fornybar-områder.

Hvis du kunne valgt hvilken som helst toppjobb i bransjen, hvem sin jobb tar du? Det hadde vært interessant å være Toppsjef i NVE: Kjetil Lund.

Hva trenger du å lære mer om for å gjøre en bedre jobb? Å ha IKT-ansvaret i et energiselskap krever innsikt i flere disipliner, og da trenger jeg mer kunnskap om produksjon, distribusjon, salg og lagring av energi.

Utenom Europower, hva leser eller lytter du til for å holde deg oppdatert om fornybar energi?: Europower er bra, men det burde vært flere artikler på utsiden av betalingsmur, når man ønsker å dele lenke.

Hvilken strømavtale har du? Kraft24 (spotpris) hos Dalane Energi.