Politikere og representanter fra kraftbransjen er ute nesten daglig med innspill til hva som må gjøres for at Norge skal kunne gjennomføre ønsket elektrifisering med tilhørende reduserte klimautslipp. Sist ut var Lede-sjef Øvind Askvik som vil ha et oppgjør med RMEs inntektsregulering. På Stortinget ser det ut til å være flertall for at store solkraftanlegg skal slippe nettleie.

Leser vi Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin årsrapport til Olje- og energidepartementet (OED), er det derimot et litt annet bilde som tegnes.