Fungerende RME-sjef Tore Langset håper de blir bedre til å møte kraftsektorens behov. Derfor er det gjort endringer som nå blir realisert etter at han har fungert drøye to måneder i sjefs-stolen. Dette er i ifølge en pressemelding de to viktigste grepene:

  • Oppgaver rettet mot kundene i kraftsystemet samles i egen seksjon.
  • Aktiviteter innen systemdriften og markedsregelverket samles i egen seksjon.

– For å tilrettelegge for fremtiden, der vi skal fremme et samfunnsøkonomisk effektivt kraftmarked og velfungerende kraftsystem, endres RMEs interne organisering, sier Langset i meldingen.

Han ble satt inn som fungerende leder i RME etter Ove Flataker som i juni gikk av av helsemessige årsaker.

Forventer sterkere endringstakt

– Det har skjedd betydelige endringer i RME’s omgivelsesbilde de siste årene, og endringstakten fremover forventes å bli ytterligere forsterket, sier Langset.

Han påpeker også at mer væravhengig kraftproduksjon og elektrifisering av stadig nye områder at gjør driften av kraftsystemet blir mer krevende. Samtidig trekker han fram at det skjer store endringer i grensesnittet mellom kraftsystem og kunde.

RME vil framover bestå av disse enhetene:

Kunde og nett: Ansvar for alle oppgaver som er rettet mot kundene i kraftsystemet, I tillegg kommer blant annet kraftleverandørskifter, måling, avregning, fakturering, tariffer, anleggsbidrag, leveringskvalitet og nettilknytning, samt nettselskapenes plikter og krav. Leder blir Torfinn Jonassen.

Marked og systemdrift: Ansvar for reguleringen av markedsplasser, utenlandshandel, markedsovervåking, system og balanseavregning. Leder blir Helena Lindstad.

Økonomisk regulering: Ansvar for den økonomiske reguleringen av nettselskapene, Statnett og Elhub, samt oppfølging av omsetningskonsesjoner og reguleringen av nettselskapenes nøytralitet. Fungerende leder blir Roar Amundsveen.

Energimarkedsrett: Gir juridisk bistand til seksjonene i RME, og har i tillegg et overordnet ansvar for forskriftsarbeid, cybersikkerhet, høringsuttalelser fra RME, TSO-sertifisering og å forberede gjennomføring av vilkår og metoder etter tredje energimarkedspakke. Leder blir Mari Christensen.

Stab: Ansvar for å koordinere nordisk og europeisk energisamarbeid, administrasjon, budsjett, rapportering og nettsider.