Snart 75 år etter at Anders Kristensen, Trygve Hotvedt og Hans Osmundsen, etablerte Vestfold Trago Energi (VTE), har eierne bestemte seg for å selge seg ut av familiebedriften. Selskapet startet som et lite transformatorverksted og har utviklet seg til å bli store på reparasjon av fordelingstransformatorer. Nå selges selskapet til Nettpartner, som eies av Fredrikstad Energi AS (60%) og Glitre Energi AS (40%).

– Oppkjøpet har ikke vært en enkel avgjørelse på det personlige plan, men jeg føler meg trygg på at selskapet kan leve videre i mange år under Nettpartners ledelse.