På spørsmål fra Europower om Nore Energi med navnebytte til Numedal Energi foretok en "frekk finte", svarer styreleder i selskapet, Ole Sunnset, følgende:

– Nei det var tilfeldig at det ble slik. Vi hadde sendt søknaden om nytt navn før samarbeidet mellom Rollag, Uvdal og Glitre ble kjent.

– Hvorfor søkte dere om å bytte navn til Numedal Energi?

– På det tidspunktet var vi i dialog med Flesberg om mulig fusjon og hadde tro på at det var mulig å få til et samlet energiselskap i Numedal.