Kraftanmelding, inngikk nylig avtale med Småkraft AS om levering av kraftomsetnings- og prognostiseringstjenester til deres drøyt 130 kraftverk. Nå kjøper selskapet opp Fjord Energi som tilbyr fysisk og finansiell handel av kraft, samt handel med opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Det opplyser Kraftanmelding i en pressemelding.

Selskapene vil til sammen omsette kraft for over 300 kraftverk i Norge, og være lokalisert både i Skien og på Sandane i Nordfjord i tillegg til Captiva-gruppens hovedkontor i Oslo.