Flesberg-kundene vil tilhøre det lokale merkenavnet Kraftriket Numedal. Her gikk tidligere Nore Energis rundt 1500 strømkunder inn i fjor vår. Det skjedde i forbindelse med at selskapet ble en del av Ringerikskraft.

Dermed har to av de fire selskapene i Numedal funnet sammen på strømsiden.

Fire elverk, tre partnerskap

Det har i lang tid vært mye fram og tilbake med fusjonsplaner hos de fire energiselskapene i Numedal. Man lyktes ikke med å slå sammen alle. Etter mye fram og tilbake endte det med at de gikk inn i tre ulike partnerskap.

  • Nore Energi ble en del av Ringerikskraft
  • Flesberg Elektrisitetsverk ble en del av Midtkraft
  • Uvdal Kraftforsyning, Rollag Elektrisitetsverk og Glitre vil sammen etablere Numedal Energiverk

Nå blir strømkundene hos de to førstnevnte samlet i Kraftriket Numedal.

Anders Kvamme, sjef i Kraftriket, mener at man nå ved å samle flere av strømkundene i Numedal vil styrke Kraftrikets lokale posisjon.

Ønsker Uvdal og Rollag velkommen

– Er strømkundene i Rollag og Uvdal også på vei inn?

– Nei, ikke ennå. Vi vil veldig gjerne ha dem med, vi ønsker å vokse videre. Men det er jo opp til beslutningstakerne i selskapene, sier Kraftriket-sjef Anders Kvamme til Europower.

Nylig ble det kjent at Polarkraft og Kraftriket har etablert et nytt felles eierselskap, som har fått navnet Yve. I øyeblikket har Yve til sammen rundt 170 000 kunder.

Ambisjonen med Yve og Kraftriket er å knytte sammen flere strømselskaper med lokal eller regional forankring og tilhørende merkevarer. I øyeblikket er 12 strømsalgaktører med i Kraftriket. Og det kan bli flere.

– Vi er i dialog med ganske mange og har stor tro på sterk kundevekst framover, sier Kvamme.