Solstormer kan gi spektakulære nordlys som er vakre å se på, men de kan også påvirke strømnettet. Ved solstorm slynges elektrisk ladde partikler og magnetfelt ut fra solen, og hvis det treffer jorden fører det til geomagnetisk indusert strøm (GIC) som i verste fall kan ødelegge eller svekke utstyr knyttet til transmisjonsnettet.