Solstormer kan gi spektakulære nordlys som er vakre å se på, men de kan også påvirke strømnettet. Ved solstorm slynges elektrisk ladde partikler og magnetfelt ut fra solen, og hvis det treffer jorden fører det til geomagnetisk indusert strøm (GIC) som i verste fall kan ødelegge eller svekke utstyr knyttet til transmisjonsnettet. Det skriver Sintef i en rapport de har utarbeidet for NVE.

I rapporten anbefales det at Statnett og andre nettselskaper som er tilknyttet transmisjonsnettet, samt vannkraft- og vindkraftprodusenter, forbereder og sikrer seg mot den potensielle negative effekten av kraftige solstormer.