Akershus Energi og Bulk Infrastructure Group har siden 2014 samarbeidet om å utvikle datasenteret Oslo Internet Exchange (OS-IX). Nå varsler Akershus Energi i en pressemelding at de selger sin andel på 50 prosent til Bulk.

Spissing av strategiene

Samarbeidet fremover konsentreres om sammen å utvikle løsninger innenfor infrastruktur og fornybar energiproduksjon som del av det grønne skifte. På denne måten rendyrker partene sin kjernekompetanse.

– Akershus Energi har de senere årene satset bredt innen ny fornybar energi og infrastruktur, etter å ha vært en ren vannkraftprodusent i mange år. Vi ønsker nå å spisse strategien vår og konsentrere oss om fremtidens energiløsninger, og endringen i samarbeidet med Bulk er en naturlig følge av det. Akershus Energi vil fokusere på sin rolle med å utvikle og drifte ny fornybar energiproduksjon innen vannkraft, vindkraft, varme og solkraft. Jeg tror denne formen for samarbeid vil gagne begge selskapene fremover, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

Endringene omfatter også at Bulk kjøper Akershus Energis finansielle eierpost i DHL- bygget på Skedsmokorset. Det nye samarbeidet er godt i gang, og Soleie, som er deleid av Akershus Energi, har allerede levert det første solkraftanlegget på taket til et av Bulks logistikkbygg i Vestby.