Sist uke skrev Europower at Agder Energi Nett var kritiske til soltempo på private bygg, og at det overinvesteres. Det skapte reaksjoner.

Kjetil Storset, som er sjef for distribuert energi i Volue var på Nettkonferansen der dette ble debattert, og ble overasket over Agder Energi Netts konklusjon.

– Vi må komme oss bort fra at det er nettselskapene som skal si noe om hvorvidt det skal være solceller på tak, sier han til Europower og legger til:

– Det kan ikke være sånn at Agder Energi Nett sier nei til solceller på tak på vegne av hele samfunnet.