Før jul gikk Skatteetaten ut og klargjorde at salg av overskuddstrøm fra egen bolig eller fritidsbolig, altså den delen av solstrømmen man ikke har behov for selv, normalt skal skattelegges som kapitalinntekt med 22 prosent.