Køen for solkraftverk vokser kraftig. NVE har kun gitt én solkraftkonsesjon i år.

Ved utgangen av 3. kvartal hadde myndighetene 30 konsesjonssaker til behandling, med en totalt installert effekt på 1256 MW og en årsproduksjon på 1404 GWh, skriver Energiteknikk.