Nylig kom det frem at kronprinsparet ønsker å installere solcellepanel på taket av deres bolig Skaugum i Asker. Det kan kanskje ha større sjanse for å bli realisert enn solcelle-anlegget som ble planlagt på taket av selve slottsbygningen.

For i 2017 begynte planleggingen av et større prosjekt der det skulle legges solcellepaneler på taket av Det kongelige slott i Oslo sentrum. Dette var kanskje inspirert av et liknende prosjekt på det svenske slottet, som NRK har skrevet om. Kong Carl Gustav skal ha fått et solcelleanlegg i 70-årsgave av svenske statsbygg i 2018. Hele 600 solcellepanel som dekker en flate på 1000 kvadratmeter, leverer i dag 10–12 prosent av strømmen på slottet.

Men her i Norge strandet prosjektet, forteller kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det Kongelige Norske Hoff.

– Etter de beregninger Statsbygg har utført, vil taket på Det Kongelige Slott ikke ha kapasitet til å bære vekten av et solcelleanlegg. Prosjektet er derfor lagt på is, sier hun.

Pilotprosjekt

Da det norske kongeparet startet prosessen med solceller i 2017, ble det utlyst en anbudskonkurranse for et pilotprosjekt som skulle teste det ut.

I kunngjøringen av konkurransen i den offentlige anbudsdatabasen Doffin kunne man lese følgende;

«Statsbygg har til hensikt å etablere et solcelleanlegg på Det kongelige slott i Oslo. (...) Prosjektet gjennomføres trinnvis og vil i første omgang kun være en pilot på et lite felt av taket. Kontrakten skal ha opsjon om komplett anlegg på flere flater.»

Det ble tatt mange forbehold i den tekniske spesifikasjonen som var knyttet til anbudet – utarbeidet av konsulentselskapet Multiconsult. Og ikke minst ble det understreket at bygningens historiske og kulturelle betydning måtte tas hensyn til. Kobberplater på taket måtte også tas med i betraktningen – og tas hensyn til.

Avtalen var det selskapet Abmas Elektro som sikret seg, og verdien på oppdraget er oppgitt til å være på rundt 1,8 millioner kroner.

Hemmelig rapport: – Gradert

Oddvar deBrucq i Statsbygg. Foto: Privat

Til Europower bekrefter avdelingsdirektør og eiendomssjef Oddvar deBrucq i avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg at det ble besluttet å avslutte prosjektet.

– Det var rett og slett fordi taket på slottet ikke tåler vekten, sier han.

Det ble utarbeidet en rapport med detaljer om belastningen et slik anlegg vil legge på taket, men denne kan ikke utleveres, forteller deBrucq.

– Da beveger vi oss inn på gradert materiale, sier han.

I prosjektet ble det satt opp to prøvepaneler på taket av slottet.

– Siden 2019 har det produsert strøm, men etter at taket på slottet ble utbedret og etterisolert i 2012, nådde man maksvekten. Hvis vi skulle satt opp flere paneler, måtte vi gjort omfattende forsterkninger av taket, og det ville blitt såpass kostbart at det ikke ville lønne seg.

Solcelle-panel på andre bygg

Til Europower forteller deBrucq at det har blitt installert solcellepaneler på noen av slottets bygninger – rundt selve slottet.

– Vi har installert solcellepaneler i stort monn på det nye logistikk-bygget, som er bygget i samarbeid med Futurebuilt. Vi har et håp om at dette bygget kan bli et plusshus, men vi er ikke helt i mål med alle beregninger ennå. I området rundt stallbygningen er det flere interessante bygninger med tanke på solenergi, sier han.

Anlegget med solceller på logistikkbygget sto ferdig for rundt et år siden og har siden den gang produsert over 27.000 kWh. Dette tilsvarer forbruket til en enebolig på rundt 200 m2.

– Eventuelt overforbruk går inn som forbruk på resten av stallbygningene, så dette er koblet sammen.

– Hvilke andre av slottets bygninger kan være aktuelle for solsolcellepaneler?

– Om tre til fem år må vi kanskje bytte hele taket på stallbygningen. Da må vi vurdere om det er hensiktsmessig å installere solcellepaneler. Dette er et relativt stort areal, sier han.

Flere alternative energikilder

Kommunikasjonssjef Varpe ved Hoffet opplyser at det satses på flere ulike energikilder på de kongelige eiendommene utover det som allerede er nevnt.

– På Skaugum utredes nå solceller som energikilde. Det ble tidligere i år installert jordvarme på Skaugum og det benyttes fjernvarme i de bygninger der det er mulig; Stallbygningen og Slottsgartneriet. Hva angår de private kongelige eiendommene har vi ikke noen opplysninger om disse, sier hun til Europower.