I januar og februar ble det installert 3,2 MW ny solenergi av private, viser tall fra Elhub.

Tallene fra Elhub viser at det ble installert 7 MW i januar 2023, og nesten 10 MW i februar samme år. Til sammenligning ble det installert 1,6 MW i januar og 1,7 MW i februar i år.

Det er et fall på rundt 80 prosent fra samme periode i fjor, og faktisk enda lavere enn i 2022.

– Eneboligsatsingen blir mer eller mindre lagt på is. Det er ikke villighet til å kjøpe, sier Carl Christian Strømberg, daglig leder i Solcellespesialisten.

I fjor monterte selskapet over 200 anlegg i måneden. Nå er det totale tallet for hele Norge i februar 109 anlegg.

– Vi som selskap alene har en kapasitet som er dobbelt så stor som markedet totalt, sier Strømberg.

Det voldsomme fallet i installasjoner kommer etter at prisene på installasjon av solenergi har falt voldsomt i privatmarkedet. Selv som det har blitt billigere å installere energikilden, har altså kjøpslysten falt dramatisk.

Flere årsaker

Strømberg peker på flere mulige årsaker.

– Den viktigste driveren for å selge, er strømprisen, men vi har strømstøtteordningen som aktivt torpederer den biten, fordi folk har blitt vant til at de får ikke høyere strømpris enn 70 øre.

– I tillegg har folk generelt dårligere råd på grunn av høyere renter, og kundene har fått med seg at de planla å innføre en skatt på overskuddsproduksjon fra solceller. Det at regjeringen har droppet dette, er det ingen som har fått med seg.

Fra og med 1. oktober i fjor, reduserte også Enova støtten for solceller. Gjennomsnittlig støttesats på 27.500 kroner ble redusert til 20.000 kroner.

– Hva betyr nedgangen i etterspørsler for dere?

– Vi må redusere kapasitetene, og det er kjedelig fordi vi hadde begynt å bygge opp en bedrift som kunne bidra til 8 TWh-målet.

Foreløpig har Solcellespesialisten måttet permittere ti ansatte.

Ikke fall i bedriftsmarkedet

Men det er ikke full stopp i bedriftsmarkedet. Tallene for januar og februar viser at det ble installert 16,7 MW i år, mot 13,8 MW i samme periode i fjor. Her vokser altså markedet, men det vokser langt saktere nå enn for ett år siden.

– I bedriftsmarkedet er det andre drivere. Det er flere miljøkrav, og å montere solenergi på industribygg har en 40 prosent lavere kostnad, sier Strømberg.

Han forteller at et typisk industrianlegg er nedbetalt på 5-7 år, mens på eneboliger er det snakk om 12-15 år.

Det vil nok vare ut året, og kanskje store deler av neste år også. Det har vi egentlig ikke tid til

Solcellespesialisten regner med en nedgang på 70-90 prosent på installasjoner på eneboliger, og en oppgang på 50-60 prosent på industriprosjekter.

– Er dere bekymret for solcellers fremtid i Norge?

– Vi trenger mer energi. Nå er det en fartsdump vi må komme oss over. Men det vil nok vare ut året, og kanskje store deler av neste år også. Det har vi egentlig ikke tid til, sier Strømberg.

– Vanlig å trappe ned

– En tendens når vi trapper ned støtte på Enovatilskuddet, er at vi får høyere søknadsinngang i månedene før vi trapper ned, og rekordhøy inngang den siste måneden før vi reduserer støtten. Dette er dermed søknader som i en normalsituasjon ville fordelt seg utover i tid, sier tilskuddsansvarlig i Enova, Nora Lian.

Tilskuddsansvarlig i Enova, Nina Lian. Foto: Enova

Enovas tall vitner også om redusert aktivitet så langt i 2024.

Om at støttesatsen for solanlegg ble redusert, sier Lian følgende:

– Enovas oppdrag er å støtte ny teknologi i en tidlig fase av markedsintroduksjonen der det fortsatt skjer betydelig teknologiutvikling, optimalisering og læring slik at kostnadene kan reduseres og/eller nytteeffektene økes. Etter hvert som markedsvolumet øker er det vanlig å trappe ned støttesatser, med mål om utfasing av støtte på sikt og at nye klimavennlige teknologier på sikt skal vokse videre i markedet uten subsidier.

Nå som prisen på solceller har gått ned, er pris til forbruker inkludert tilskudd fra Enova lavere enn før støttesatsen ble redusert.