Finansdepartementet melder fredag ettermiddag at tidligere salg av strøm fra solcellepaneler ikke blir skattepliktig.

– For 2023 og tidligere vil Skatteetaten nå unnlate å skattlegge inntekter fra solcelle i private hjem, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i meldingen.

Men det betyr ikke at det blir skattefritak i år eller fremover.

Nå skal det lages helt egne skatteregler for dette området. De skal etter planen presenteres i oktober i år, i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Slik finansministeren ordlegger seg, er det klart at salg av solstrøm i 2024 vil kunne bli beskattet.

Sannsynligvis blir det imidlertid et fritak.

Finanskomiteen gikk denne uken enstemmig inn for å be regjeringen «utrede og legge frem forslag om særregler som gir et skattefritak for salg av overskuddsstrøm fra private boliger».

Innstillingen er som følge av et forslag fra SV om å stoppe innføringen av en solskatt. Partiet viser blant annet til at en slik skatt i stor grad vil spise opp støtten fra Enova – som allerede er redusert.

Men Finansdepartementet sier ingenting i pressemeldingen om at Stortingets bestilling vil bli fulgt opp, bare at det skal komme nye regler.

Skal skatte 22 prosent

For private boligeiere skal inntekt fra salg av egenprodusert strøm etter dagens regler beskattes som kapitalinntekt. Før jul gikk Skatteetaten ut og klargjorde at salg av overskuddstrøm fra egen bolig eller fritidsbolig, altså den delen av solstrømmen man ikke har behov for selv, normalt skal skattelegges med 22 prosent.

Første gang det ble kjent at Skatteetaten planlegger å etablere en praksis for skattelegging av salg av overskuddstrøm, var på Skatteetatens Årskonferanse 2023 i oktober.

Norge har som kjent et mål om å nå et mål om å produsere 8 TWh solkraft i 2030. Skal målet nås, må dagens solkraftproduksjon mangedobles på kort tid.

Det skal være om lag 25.000 plusskunder som selger strøm fra solcelleanlegg.

Tidligere denne uken fortalte Europower at prisene for å installere solceller har falt med 41 prosent det siste året, ifølge tall fra Otovo.

Artikkelen er oppdatert med innstillingen fra finanskomiteen.