Rett før høringsfristen gikk ut valgte Solgrid - solseselskapet til Akershus Energi og Østfold Energi, å trekke konsesjonssøknaden for et omstridt solkraftverk i Tønsberg.

Solkraftverket har møtt store protester fra naboer og andre beboere i området, som blant annet mener friluftsområder og stier mellom viktige turområder blir ødelagt.