Mandag denne uken kom NVE med et forslag om å øke konsesjonsgrensen på solkraft fra dagens grense på 1 MW til 5 MW.

– Dette er positivt fra NVE, og vi har forståelse for at de setter grensen der de gjør.