Greenstat og Skagerak Kraft varsler at de har sendt konsesjonssøknad om å få bygge en solkraftpark i Lågendalen i Larvik, Vestfold.

Ifølge en pressemelding fra Skagerak Energi er solcelleparken et første skritt mot det som kan bli en større satsing på solkraft for de to selskapene.

Gjennom et selskap de kaller «Engene solar» vil de bygge det første pilotanlegget i Hvarnes i Larvik kommune. Solselskapet er partenes første samarbeid.

Anlegget på Hvarnes planlegges med en makskapasitet på 6,1 megawattpeak (MWp), som kan ha en årlig produksjon opp mot 6,5 gigawattimer.