NVEs kø av søknader om solkraftkonsesjon vokser. Bakerst i køen akkurat nå står Endra, som denne uken sendte inn søknad om konsesjon for et solkraftverk på Nesse i Sveio kommune i Vestland fylke.