RME har på oppdrag fra Energidepartementet kommet med forslag til en ny delingsløsning som legger bedre til rette for deling av fornybar strøm i næringsområder. Forslaget innebærer at bedrifter kan dele strøm med naboeiendommer.