Skyhøy etterspørsel som følge av høye strømpriser førte i fjor til fulle ordrebøker og kraftig omsetningsvekst for selskap som selger solceller.

2022 ble også et eventyrlig år for mange huseiere med solcellepanel på taket.

Solcelle-eiere i de mest solfylte strøkene i Norge har spart betydelige summer på strømregningen. Hvor mye er det ingen som vet eksakt, ettersom solproduksjon og -forbruk i private hjem ikke måles.