Landbruksdirektoratet advarer mot utbygging av solkraftverk i Norge. Det kommer frem i en ny rapport som nå er lagt frem.

For å levere 4 TWh fra solcelleanlegg i 2030 vil det kreves opptil 120.000